8 Aandachtsgebieden

Voedsel verbindt! Onze keuzes voor voedsel bepalen hoe onze omgeving eruitziet. Als we oog hebben voor alle acht aandachtsgebieden van Achterhoek Food, eten en drinken we de Achterhoek en de wereld mooier, socialer en gezonder. De acht aandachtsgebieden hebben een duidelijke link met de zeventien Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties (SDG’s).

1 Gezondheid

Veel mensen, ook in de Achterhoek, lijden aan overgewicht. We zetten in op gezonde en gevarieerde voedselkeuzes, die bereikbaar zijn voor iedereen, en koppelen dit aan duurzamere en lokale voeding.

2 Landschap en Natuur

De soortenrijkdom aan planten en dieren neemt af. Onze voedselkeuzes steunen vormen van landbouw en boeren die een gunstige invloed hebben op biodiversiteit, behoud van plant- en dierrassen, bodemvruchtbaarheid en landschap.

3 Milieu en Ecologie

Onze voedselkeuzes hebben invloed op  bodem, lucht, water, klimaat en CO2-uitstoot. We steunen boeren, ketens en vormen van landbouw die zorgen voor een lagere milieubelasting, versterking van de kringlooplandbouw en minder voedselverspilling.

4 Dierenwelzijn

Onze keuzes voor dierlijke voedingsproducten bepalen hoe vee wordt gehouden.  We steunen veehouders die extra inspanningen leveren voor een beter dierenwelzijn. Nederland is koploper in het verbeteren van dierenwelzijn van landbouwhuisdieren en er is een ruime keuze in dierlijke producten met meer dierenwelzijn. De Achterhoek heeft een aantal voorlopers op dit gebied, die vlees, zuivel en eieren met een beter dierenwelzijn produceren.

5 Sociale verbondenheid

We zetten ons ervoor in dat duurzamer én gezond voedsel bereikbaar is voor iedereen. Niet alleen voor welgestelden, maar voor jong en oud, alle rangen en standen, alle culturen, voor ons en onze bezoekers. Het samen produceren van voedsel, het bereiden van eten en ook tuinieren geeft voldoening, activiteit en kansen om mensen met elkaar te verbinden. Achterhoek Food versterkt de sociale cohesie in onze regio. Duurzaam en gezond voedsel behoort dan ook tot de basiseducatie.

6 Cultuur & Identiteit

De Achterhoek heeft een rijke eetcultuur en was oorspronkelijk een zelfvoorzienende voedselregio. Verschillende streken in Italië, maar ook in Denemarken, laten zien dat een regionale eetcultuur bijdraagt aan trots en verbondenheid met elkaar, met de omgeving (landschap en natuur) en aantrekkelijk is voor toeristen. Wanneer de regionale eetcultuur als uitgangspunt wordt genomen voor de horeca, festivals en de recreatie- en verblijfssector leidt dat tot erkenning van de Achterhoek als een internationale duurzame foodbestemming en tot nieuwe bedrijvigheid.

7 Vernieuwing regiobusiness

Gezond verdienmodel voor keten en boer is van groot belang. We zetten in op sociale en technische innovatie als basis voor duurzamere voedselketens. Met de inzet van ICT, hightech uit de maakindustrie, start-ups, mbo-studenten, hogescholen en universiteiten werken we samen met ondernemers aan nieuwe verdienmodellen, foodconcepten en foodexperiences voor regionale en landelijke afzet mét vakkennis van grond tot mond.

8 Voedselvraagstuk wereldwijd

Met onze keuzes voor duurzaam voedsel hebben we ook impact op productieomstandigheden elders in de wereld en op de beschikbaarheid van voedsel elders. Minder dierlijke en meer plantaardige producten, minder verspilling en eerlijke handel van geïmporteerde producten dragen bij aan verduurzaming van het wereldwijde voedselsysteem, uitbanning van honger en voeding van de groeiende wereldbevolking.