Projecten

Projecten LEADER Achterhoek

Platform Achterhoek Food vormt net als in de voorgaande LEADER periode het aanspreekpunt voor inwoners die een initiatief willen starten met ook aandacht voor Food. Vanuit het programma LEADER Achterhoek zijn verschillende projecten van ondernemers, scholen en inwoners ondersteund. De projecten staan nooit op zich zelf. Maar ze zijn verbonden met andere initiatieven, meerdere aandachtsgebieden van Achterhoek Food en vaak het onderwijs. Zo draagt elk LEADER project bij aan het versterken van het netwerk Achterhoek Food met focus op duurzamere en gezonde voeding voor iedereen bereikbaar.

Bekijk de projecten op LEADER Achterhoek

Project Achterhoek Food Bedrijfsrestaurants

We werven bij onze partners minimaal 25 bedrijfsrestaurants, die aan de slag gaan met duurzamer en gezond voedsel. We vragen steun van directie of bestuur voor wat duurder maar betere voeding en om een aanspreekpunt. We faciliteren dan bij alle onderdelen van aanbesteding tot en met de uitvoering op de werkvloer. Hoe houden we het haalbaar en betaalbaar? We vormen een actief netwerk en delen alle praktische ervaring. En natuurlijk het allerbelangrijkste, we betrekken zoveel mogelijk regionale ketenpartijen en boeren als leveranciers wanneer ze bijdragen aan duurzamer en gezondere voeding. Zo vormen deze 25 bedrijfs- sport- en schoolkantines de katalysator voor meer afzet en sterkere voedselketens én zijn de gangmaker voor de vernieuwde Achterhoekse eetcultuur. Wil je meedoen met je bedrijfs- sport of schoolkantine? Bel of mail en bespreek de mogelijkheden.

Learning community Smaakacademie Achterhoek

Smaakacademie Achterhoek is de learning community van platform Achterhoek Food. De learning community bestaat uit docenten, ondernemers en studenten die samen werken, leren en innoveren, met als missie het Achterhoekse onderwijs te verrijken met kennis over gezonder en duurzamer voedsel. Smaakacademie Achterhoek faciliteert de onderwijsinstellingen met hybride en case-based leren door praktijkgerichte cases te koppelen aan bestaande lessen en projecten. Diverse onderwijsinstellingen zijn al actief in de learning community, elk met een eigen Achterhoek Food Coördinator.

Wil je als docent, school, kennisinstelling meedoen en helpen om de meest gezonde en vitale regio te worden van Europa? Check hier de website en de contactpersonen.