De Achterhoek Food AanjaagAgenda is een bundeling van alle lopende projecten, activiteiten en ambities op het gebied van gezonde en duurzamere voeding. Alle partners van platform Achterhoek Food vullen die agenda samen in. Zo werken we op een smakelijke manier aan transities, maar nu bottom-up en integraal. Het gezamenlijke doel: de meest vitale en gezonde regio van Europa worden. We delen de opgedane kennis met alle partners en bieden hulp met actuele kennis uit (inter)nationale innovatieve voedselketens. We bieden hulp vanuit de Academische Werkplaats van partners GGD en Wageningen UR en steun vanuit LEADER Achterhoek. Daarnaast hebben we toegang tot subsidies uit regionale en landelijke regelingen.

In deze rubriek vertellen de diverse partners van platform Achterhoek Food over hun inbreng voor de gezamenlijke AanjaagAgenda. De komende tijd wordt dit steeds verder aangevuld.

De inbreng van Achterhoek in Beweging

In deze rubriek vertellen de diverse partners van platform Achterhoek Food over hun inbreng voor de gezamenlijke AanjaagAgenda. Pascal Kamperman van Achterhoek in Beweging trapt af.