Geslaagd festival van het smakelijke leven in DRU Industriepark

Op 2 november jongstleden organiseerde LEADER Achterhoek het Festival van het Smakelijke Leven in het Dru Industriepark in Ulft. De eerste LEADER periode loopt ten einde, in die tijd is er veel gebeurd in de Achterhoek en dat mocht gevierd worden. Presentator Frans Miggelbrink concludeerde na het zien van de projecten: “De Achterhoek is mooier geworden door LEADER.”

De LEADER periode, die begon in 2015, eindigt op 31 december dit jaar. Inmiddels zijn 63 Achterhoekse projecten vanuit de burger ontstaan en door de Lokale Aktie Groep (LAG) ondersteund en beoordeeld. Met 63 projecten mag het succes van LEADER Achterhoek er zijn, ook al was de start door administratieve rompslomp wat stroef. Het succes blijkt ook uit de video die tijdens het Festival van het Smakelijke Leven zijn première beleefde. In de video komen de resultaten die LEADER Achterhoek in zeven jaar heeft bereikt in vogelvlucht voorbij.

Achterhoek Food
Tijdens het Festival van het Smakelijke Leven vond ook de derde Ronde Tafel van Achterhoek Food plaats. Achterhoek Food, een initiatief van LEADER Achterhoek onder leiding van voorzitter gedeputeerde Jan Markink, wil een voedselstrategie voor de Achterhoek opstellen. Aan het woord kwamen onder meer de vooruitstrevende agro-ondernemers Suzanne Ruesink van Zuivelexperience Suzies Farm en Ronald Pelgrom van de Achterhoekse Angus ExperienceProf. dr. ir. Jaap Seidell van de Vrije Univeristeit van Amsterdam (VU) legde via de digitale weg uit hoe obesitas zo’n groot probleem heeft kunnen worden in Nederland, fooddesigner Katja Gruijters vertelde over haar queeste om gezonde snacks voor jongeren te presenteren. Ook werd besproken hoe Achterhoekse kantines in de toekomst gezond regionaal geproduceerd voedsel kunnen gaan aanbieden. Na de lunch presenteerde filosoof en futuroloog Ruud Veltenaar een pittige visie op de toekomst van de Achterhoek.

Strategie nieuwe LEADER-periode
In de tweede helft van de middag vonden werksessies plaats onder leiding van DKK Gelderland (Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen) met onder meer vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, ambtenaren, docenten en studenten, (food)ondernemers en LAG-leden van LEADER met als doel bottom-up input te leveren voor een nieuwe Lokale Ontwikkelings Strategie voor een nieuwe periode LEADER Achterhoek, vanaf eind 2023.

‘Food’ in de Dru
Het Festival in het Dru Industriepark werd in samenwerking met Achterhoek FoodSmaakacademie en Achterhoek Kookt georganiseerd. Naast het programma in de Rabobankzaal presenteerden diverse food-ondernemers van LEADER/Achterhoek Food zich met hun (h)eerlijke producten in de foyer en gangen en was er in de popzaal van de Dru onder meer een kookwedstrijd voor burgemeesters, georganiseerd door Achterhoek Kookt. Ook Achterhoek Kookt is een LEADER project.