Kennis van GGD en WUR beschikbaar voor platform Achterhoek Food

Academische werkplaats AGORA: Proeftuin-regionale aanpak gezonde en duurzame leefomgeving in de regio Achterhoek

GGD NOG en WUR werken al langer samen in de Academische werkplaats. Platform Achterhoek Food wordt daar vanaf nu ook in betrokken en vormt een ‘proeftuin’ met haar integrale aanpak met de acht aandachtsgebieden en de aanpak van onderop. Jan Markink, voorzitter van platform Achterhoek Food, ziet grote voordelen voor ieder: “De Achterhoek biedt een mooie proeftuin voor de vele verschillende en wat kleinere initiatieven van de partners van platform Achterhoek Food. De Achterhoek wordt hiermee een voorbeeldregio voor andere (inter)nationale regio’s. Voor onze inwoners, ondernemers en scholen is het bovendien een groot voordeel dat zij nu rechtstreeks toegang hebben tot een schat aan wetenschappelijke kennis.”

Achterhoek bij uitstek geschikt
De samenwerking werd donderdag 23 mei bekendgemaakt op het Achterhoek Food Congres. Gülden Yilmaz van de WUR zei: “In de Academische werkplaats betrekken we de praktijk bij ons onderzoek. Dat is heel belangrijk en uitdagend. Daarbij werken we niet hoog-over, maar juist heel down-to-earth. De Achterhoek is de regio bij uitstek om dat te doen.”

Unieke samenwerking
Jacqueline Baardman, directeur van de GGD NOG, vult aan: “Als GGD hebben we als doel om de gezondheid van inwoners uit onze regio te verbeteren, door het bevorderen van een gezonde leefstijl. We willen de duurzamere leefomgeving daar nu ook bij betrekken. We werken al veel met zorgpartners, maar daarbij hebben we ook andere partners uit de regio nodig en platform Achterhoek Food biedt een grote verscheidenheid aan initiatieven. De Achterhoek loopt voor op het gebied van praktische initiatieven die van onderop en integraal worden aangepakt. Dat maakt de regio heel geschikt om theorie en praktijk aan elkaar te verbinden.”

Coördinatieteam
Om vraag en aanbod op het gebied van kennis en innovatie bij elkaar te brengen, is een coördinatieteam ingesteld. Dit team zorgt ervoor dat kennis- en innovatievragen die partners in de Achterhoek hebben, worden gekoppeld met het kennis- en innovatiepotentieel van de WUR en GGD. Heb je dus behoefte aan nieuwe of bestaande kennis? Neem dan contact op met een van de teamleden. Het team bestaat uit:

– Annemien Haveman, coördinator Academische Werkplaats AGORA (GGD Noord- en Oost-Gelderland, Wageningen University & Research): annemien.haveman@wur.nl
– Jan Hassink, Wageningen University & Research: jan.hassink@wur.nl
– Maurits Steverink, platform Achterhoek Food: maurits@truefood.nl