Onderwijsinstellingen gaan voor Achterhoek als meest gezonde en vitale regio.

Het voortgezet onderwijs, vakonderwijs en enkele landelijke hogescholen vormen in de Achterhoek samen met de praktijk een eigen academie en werken aan de uitdagingen rond duurzamer en gezond voedsel. Door deze samenwerking kunnen bestaande lessen, projecten, stages en afstudeerprojecten volop benut worden voor de vraagstukken van ondernemers en inwoners actief met innovatieve en duurzame voedselketens. Zo neemt de Achterhoek het voortouw met duurzaam en gezond voedsel voor al het onderwijs.

Learning community Smaakacademie Achterhoek

De toekomst van de regionale foodsector vereist een transitie in de manier waarop voedsel wordt geproduceerd, geconsumeerd en vermarkt, van grond tot mond. Deze veranderingen vragen om aanpassingen in vakopleidingen, basis- en voortgezet onderwijs en het ontwikkelen van nieuwe competenties bij medewerkers en ondernemers. Met learning communities kan effectief gewerkt worden aan de grote maatschappelijke opgaven, zoals die er zijn voor landbouw, natuur, klimaat en onze voedselvoorziening. Deze transities vragen meer (multidisciplinaire) kennis, menselijk kapitaal en innovatie. Kennisorganisaties en bedrijven werken daarom steeds vaker samen in learning communities in z.g. fieldlabs, praktijkwerkplaatsen en Centres of Expertise. In de Achterhoek is dat de Smaakacademie Achterhoek met focus op de ambities van platform Achterhoek Food.

Niet afwachten maar d’r an

Smaakacademie Achterhoek faciliteert de onderwijsinstellingen met hybride en case-based leren door praktijkgerichte cases aan bestaande lessen en projecten te koppelen. Graafschap College bijvoorbeeld zette een grote stap door Achterhoek Food integraal in te bedden in hun bestaande koksopleiding, uniek voor Nederland. Landelijk gezien is duurzaamheid en gezonde voeding nog steeds niet systematisch geïntegreerd in de eisen voor (vak)onderwijs. In onze regio wachten we niet af en nemen het voortouw.

Diverse onderwijsinstellingen hebben zich reeds aangesloten, waaronder Hogeschool Saxion, Hogeschool van Hall Larenstein, het Graafschap college, Zone,College, Staring College, Prakticon en de samenwerkende Profijtscholen. In elke van deze onderwijsinstelling is inmiddels een enthousiaste Achterhoek Food coördinator actief. Zo gaan we samen aan de slag en zullen we allerlei vraagtukken van de partners van platform Achterhoek Food en de komende LEADER projecten delen met deze learning community.

Meer weten over de aanpak van Smaakacademie Achterhoek?

Wil je als docent, school, kennisinstelling meedoen en helpen om de meest gezonde en vitale regio te worden van Europa? Check hier de website en de contactpersonen.