Toerisme en recreatie dragen bij aan onderscheidende en vitale foodregio

De Achterhoek beschikt als streek volop over waardevolle producten én herbergt verschillende bijzondere vakmensen, die nauw samenwerken in regionale voedselketens. Er is inmiddels internationale waardering – en daarmee – kansen om de regio duidelijker en meer te profileren op het gebied van eten en drinken.

Deze profilering kan breder dan alleen focus het genieten van eten & drinken, wanneer ook de makers betrokken worden en hun positieve bijdrage op natuur, landschap, biodiversiteit, klimaat en dierenwelzijn. Achterhoek Toerisme maakt deze zichtbaar via de Achterhoekse Smaakmakers , zodat de gast aan de Achterhoek ook zelf kan kennismaken met de vakmensen die tevens meerwaarde bieden voor de omgeving. En zo ontstaan er kansen voor het bieden van een (betaalde) foodbeleving.

Met platform Achterhoek Food zorgen we voor nieuwe verbindingen tussen sectoren, met het onderwijs en inzet op innovaties in toeristische arrangementen voor de ‘bredere beleving’. Achterhoek Toerisme is een belangrijke partner voor de ambities van platform Achterhoek Food. Zo draagt toerisme en recreatie bij aan de Achterhoekse economie, een extra verdienmodel voor landbouw en horeca en het behoud van het unieke coulisse landschap voor een internationaal publiek. Samen spelen we zo in op de nieuwe  trend ‘regeneratief toerisme’, toerisme dat bijdraagt aan een gezonde leefomgeving en vitale regio. We benutten inmiddels kennis en ervaringen van internationale vooraanstaande foodregio’s zoals de FoodNI in Noord Ierland, opgedaan op o.a. het Gastronomic Summit in 2022.

Mooi voorbeeld is Inge Vleemingh van “De Goed Gevulde”. Zij runt samen met haar partner een natuurinclusieve kringloopboerderij in de Achterhoek met scharrelvarkens, geheel gevoerd op restproducten en maakt fantastische charcuterie voor de Achterhoekse horeca. Hoe verbreden we dit? We werken nauw samen met ondernemers, het netwerk van Achterhoek Toerisme, met het onderwijs (Smaakacademie Achterhoek) en kunnen vanuit het nieuwe LEADER programma helpen bij het ontwikkelen van nieuwe foodbelevingen voor de (internationale) toerist en dagrecreant. Wil je meer voorbeelden zien? Kijk hier voor verschillende foodprojecten van LEADER Achterhoek.